Privacy waarborg en gedragscode

Zowel binnen counselling als coaching hanteer ik de ethische beroepscode van de Academie voor Counselling en Coaching (zie de ethische code) en die van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (zie de gedragscode).
Alle gesprekken, of die in mijn praktijk plaatsvinden, bij jou thuis of op je werk, alle telefoongesprekken, emails en Skype sessies worden volledig vertrouwelijk behandeld. Wat we vertellen blijft tussen ons en zal nooit aan iemand anders medegedeeld worden.
Het is heel belangrijk dat je me volledig kunt vertrouwen, want anders kunnen we nooit een open gesprek voeren.

Tijdens counselling en coaching gesprekken komen vaak persoonlijke thema's aan de orde. Het is van groot belang dat deze onderwerpen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen kunnen worden besproken.
Ben je via je werkgever bij mij gekomen, dan kun je er zeker van zijn dat niets over de inhoud van onze gesprekken bij je werkgever terecht komt.

Mocht je, ofschoon ik dat natuurlijk niet hoop noch verwacht, klachten hebben over mij. Of over mijn functioneren. En kom je er samen met mij niet uit, dan kun je die klacht voorleggen aan de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging.